Fira de Nadal 2018

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

TÍTOL DE LA PARADA *

Indiqueu el mateix que posareu en la tramesa de la documentació complementària per correu electrònic.

NOM DE LA PERSONA REPRESENTANT *

Posar el nom de la persona que omplirà les dades de tot el formulari.

COGNOMS DE LA PERSONA REPRESENTANT *
DNI DE LA PERSONA REPRESENTANT *
Escriu-lo sense punts ni guions.
TELÈFON DE CONTACTE (telèfon mòbil) *
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC *
ADREÇA *
POBLACIÓ *
CODI POSTAL *
XARXES SOCIALS O ALTRES
TIPUS DE PRODUCTE A VENDRE O EXPOSAR *

Especificar tots els productes que es preveu portar a la Fira. Si es comprova que el gènere a vendre no es correspon amb aquestes condicions, es pot fer arribar a desmuntar la parada.

METRES LINEALS FRONTALS DE LA PARADA *

Els metres lineals són màxim 3. En cas que alguna parada, de forma excepcional sol·liciti el requeriment d’un major espai, la petició serà estudiada per part de l’organització

IBAN (Compte bancari) *

Per emplenar aquest camp heu d'anar posant els números del vostre IBAN a partir de la segona línia i quan ja no us permeti continuar escrivint, continuar a la tercera i successives .

Format: ES-xx-xxxx-xxxx-xx-xxxxxxxxxx
ES NECESSARI ENVIAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ *

L'organització NO VALORARÀ la seva petició fins que no tingui la documentació següent:

DNI o CIF

Carnet d'artesà

Fotografies de la parada i/o producte

Adjuntar o enviar a l'adreça electrònica (Necessites javascript per veure aquest correu-e). Indiqueu en el correu el mateix títol de parada i nom del titular que heu inscrit en aquest formulari.

La mida màxima permesa és de 10 MB
EXPOSO QUE: *

"En coneixement de les condicions de la Fira de Nadal 2018 que es celebrarà el proper dia 9 de desembre a Santa Margarida i els Monjos, SOL·LICITO: L’autorització per posar una parada per a la venda i exposició dels productes anteriorment anomenats en aquesta sol·licitud. DECLARO: Que en cas d’absència d’alguna documentació anterior o d’assegurança assumeixo la responsabilitat civil per danys a tercers en la fira 2018"

DRETS D'IMATGE *

Us demanem el vostre consentiment per poder prendre imatges de les activitats durant la Fira, en les que hi pugueu aparèixer, i que aquestes puguin ser utilitzades per la difusió futura de les activitats de l'Ajuntament a través de les xarxes socials i/o mitjans de comunicació.

IMPORTANT* *

Recordeu que per formalitzar del tot la inscripció cal que feu l'ingrés de 3.25€ per metre lineal i de 30 euros de fiança al compte corrent ES08.0081.1613.1200.0104.2309 de Banc de Sabadell, i enviar el comprovant de pagament a l'adreça de correu electrònic (Necessites javascript per veure aquest correu-e) Indiqueu en el correu el mateix títol de parada i nom del titular que heu inscrit en aquest formulari.