Resposta a la Generalitat

20/09/2017

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, va demanar el passat 8 de setembre un informe jurídic sobre la legalitat de la possible cessió de locals municipals per a la celebració del referèndum d’autodeterminació de Catalunya (Llei  19/2017) i del Decret 139/2017 de convocatòria del mateix, tenint en compte l’afectació a aquesta normativa dels diferents recursos d’inconstitucionalitat publicats al BOE (8 de setembre núm. 216).

Després del preceptiu informe de la secretaria municipal, l’alcaldessa Imma Ferret va enviar una carta a la Generalitat de Catalunya  recordant, en la línia que han seguit altres ajuntaments del país, fins i tot el de la capital catalana,  que la Generalitat disposa d’equipaments en aquest municipi i que des de l’Ajuntament es col·laborarà en tot allò que no es contradigui la legalitat establerta, ni posi en risc la institució ni els servidors públics municipals.

 

NOTA: adjuntem còpia de la carta tramesa  la Generalitat en data 12 de setembre de 2017

Arxivat a: General, Política
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Ajuntament

Arxius adjunts