Exempcions i bonificacions per a la taxa d’escombraries

03/02/2017

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha fet públiques aquesta setmana les bases per a la sol·licitud de bonificacions i exempcions per a la taxa d’escombraries.

Tindran dret a una bonificació del 30% les persones que compleixin les condicions següents i no superin el límit econòmic establert:

  • Unitats familiars en què el titular o algun dels seus membres es trobi en situació d’atur de llarga durada.
  • Aturats de Llarga durada.
  • Famílies amb el Títol de Família Nombrosa.
  • Famílies amb el Títol de Família Monoparental
  • Famílies on un dels membres convivents està valorat amb un Grau III de dependència

Per demanar l’exempció de la taxa, els sol·licitants hauran de ser jubilats i pensionistes, que compleixin els següents requisits indispensables:

  • Que el sol·licitant sigui subjecte passiu de la taxa.
  • Que els ingressos de la seva unitat familiar no sobrepassin els límits econòmics establerts.
  • Que l’habitatge que motiva el pagament de la taxa l’ocupi la persona obligada al pagament, excepte en el cas que sigui llogater (no superior a 300,51€) i el titular repercuteixi el cost del tribut.
  • Tenir un valor cadastral no superior al 53.500 euros
  • La unitat familiar a la que pertany el beneficiari, no podrà ser titular de més d’una finca de residència, d’un vehicle i d’una placa d’aparcament.

 

La presentació de sol·licituds es pot fer del 6 al 27 de febrer de 2017 a l’Ajuntament.

 

Arxivat a: Economia, General
Excempcions i bonificacions taxa escombraries

Arxius adjunts